Anknytningspsykologerna 
Sverige AB

COS -Se Barnet Inifrån

Förskola

Programmet har en anknytningsteoretisk grund, och syftar till att öka medvetenhet och ge verktyg för personal på förskola om vad förskolebarn behöver från dem för ökad trygghet, livsmästring och hälsa, som är nödvändiga förutsättningar för utveckling och lärande.

I introduktionskapitlet förbereds deltagarna på att det här är en kurs där man inte bara måste förstå barnet utan också förstå sig själv och relationen till barnet. ”Tillräckligt bra" är ett ideal. Att se sig själv som en person med både styrkor och sårbarheter är en bra och nödvändig utgångspunkt för reflektion och självutveckling.

Programmet fortsätter med att presentera en modell för att arbeta med mentalisering i kapitel 1 och 2. I dessa kapitel uppmanas kursdeltagare att utforska och lära sig om innehållet i begreppet mentalisering och dess relevans för utvecklingen av trygghet och tillit. Vi arbetar i föreläsningsform varvat med filmexempel och gemensam reflektion.

I kapitel 3 och 4 handlar programmet om barn som vi vet från forskning är mest utsatta för negativ omsorg i förskolan, och vi tittar på situationer som är förknippade med en minskad sensitivitet till barnets emotionella behov. Grupper av anställda utgör en komplex miljö med tanke på allt som kan hända av oförutsedda relationella utbyten. Att få hjälp till ökad perspektivtagning, medkänsla och självinsikt utlöser ofta positiv feedback från andra deltagare, och bidrar till ökad insikt och förståelse för ämnet som detta program behandlar.

Alla kapitel är avsedda att bidra till att skapa en mentaliserande miljö, och i kapitel 5 är detta explicit uttalat. Programmet representerar en systemisk förståelse för vad som är den viktigaste förändringen i en personalprocess - och att den främjar en process som sker inom relationer utanför själva kursarenan. I detta kapitel finns ett övergripande systemperspektiv - det vill säga programmet lyfter fram att kontakt och reflektion är källan till kunskap, och att detta kan överföras till hur man förhåller sig till kollegor och alla deltagare i omsorgskollektivet - vilket i sin tur kommer att gynna barnen.

Filmerna nedan är en liten inblick i programmet, och är på norska. Programmet finns på svenska och är översatt av Anknytningspsykologerna Sverige AB.

https://www.facebook.com/folkOm.no/videos/358909119176229/ 

https://fb.watch/cLrz9Iu083/