Anknytningspsykologerna 
Sverige AB
Anknytningspsykologerna

Föreläsningar och utbildning


Utbildning riktat till förskola och skola med fokus på trygga relationer som grund för lärande


Skräddarsydda föreläsningar

Föreläsningar utifrån era specifika behov, på tema mentalisering och affektreglering, barns utveckling och anknytningsteori.

SKOLA

Utbildning till skola och elevhälsopersonal

FÖRSKOLA

Utbildning till förskola och barnhälsopersonal