Anknytningspsykologerna 
Sverige AB 
Anknytningspsykologerna

Trygghetscirkeln, samspelsbehandling

Circle of Security Intensive

En terapeutisk behandling för utveckling av relationen med ditt barn. Om du tidigare gått Trygghetscirkeln för ett reflekterande föräldraskap(COSP) och önskar en fördjupad förståelse för hur du ser och tillgodoser ditt barns känslomässiga behov kan du bli hjälpt av denna behandling. Du behöver inte ha gått Trygghetscirkeln tidigare. Ges individuellt, i par eller i grupp.

Föräldrakonsultationer

Trygghetscirkeln, samspelsbehandling

COS-Intensive

Vid 20 tillfällen 90 min per tillfälle arbetar vi med psykoedukation och reflektion för att fördjupa din befintliga förståelse för ditt barns behov av att få sina känslomässiga behov tillgodosedda av dig som förälder. Vi arbetar med filmer av dig och ditt barn och med Trygghetscirkeln som teoretisk och pedagogisk utgångspunkt när vi reflekterar tillsammans.