Anknytningspsykologerna 
Sverige AB 

Se Eleven Inifrån

Skola

Videobaserat kursmaterial utvecklat av de norska psykologspecialisterna Ida Brandtzaeg och Stig Torsteinson vid Tilknytningspsykologene.
Innehåll
Att utveckla trygga relationer i skolan är en långsiktig process. Den här kursen  kommer att ge dig kunskap och verktyg för processinriktat, trygghetsskapande arbete med skolpersonal,  genom handledning eller i projekt. 
Kursen ger en fördjupning av kunskap i utvecklingspsykologi och baseras på boken "Se eleven innenfra" , av Brandtzaeg, Torsteinson och Øiestad (2016). Denna kurs är till hjälp i arbetet med alla barn, men särskilt för arbetet med de elever som har med sig otrygga erfarenheter, och elever med utmanande temperament. Det är elever som vi har svårast att nå, men som behöver trygga relationer i skolan allra mest. Kursen ger också en introduktion till anknytningsbaserat arbete med såväl föräldrar som personal i skolan.
I kursen används ett videomaterial utvecklat med FolkOm ( https://www.folkom.no/), som kursdeltagarna får tillgång till efter avslutad kurs. 
Under kursens två dagar kommer du att lära dig om:
 • Arbete med elever med olika temperament
 • Arbete med otrygga elever
 • Arbete med utmanande situationer som t.ex. rutinsituationer, konfliktsituationer och liknande.
 • Att använda principer från anknytningspsykologi i samarbetet med föräldrar. 
 • Att använda principer från anknytningspsykologi i utvecklingen av arbetsmiljön
I kursen ingår följande material:
 •  Videobaserat material för handledning av personal
 • Arbetshäften att använda i handledning/projekt
 • För att få tillgång till kursmaterial måste ett licensavtal undertecknas. Avtalet förnyas efter deltagande i fyra timmars uppföljande kurs vart tredje år. 
Uppföljande kurs för att vidmakthålla kompetens och implementera metoden erbjuds:
 • Materialet uppdateras regelbundet 
 • Uppföljande kurser ges live online och som videokurs
 • Kurserna varar fyra timmar och kommer att  annonseras på anknytningspsykologernas hemsida.

Målgrupp

Kursen vänder sig till nyckelpersoner inom skolan, som rektorer, specialpedagoger, psykologer, eller andra som arbetar med handledning och ledning inom skola. För att delta krävs att du har relevant utbildning från högskola eller universitet. Det är fördelaktigt om du känner till boken "Se eleven innenfra", eller har gått kursen Circle of Security Parenting, COSP (Trygghetscirkeln). 


Är du intresserad? Kontakta oss för mer information om tid, plats och pris

post@anknytningspsykologerna.se


Filmerna nedan är en liten inblick i programmet, och är på norska. Programmet finns på svenska och är översatt av Anknytningspsykologerna Sverige AB. Kursen ges på svenska eller norska.


https://www.facebook.com/folkOm.no/videos/358909119176229/ 

https://fb.watch/cLrz9Iu08