Anknytningspsykologerna 
Sverige AB 
Anknytningspsykologerna

Trygghetscirkeln för ett reflekterande föräldraskap

Circle of Security Parenting

COSP

Ett relationsbaserat föräldraskapsprogram som ges individuellt, i par eller i grupp med andra föräldrar på plats eller digitalt

Behandling

Trygghetscirkeln för ett reflekterande föräldraskap

COSP

Vid 8 tillfällen, 90 minuter per tillfälle, arbetar vi genom psykoedukation, förinspelat videomateriel och reflektion med att fördjupa förståelsen för hur vi kan hjälpa barn med sina känslomässiga behov för trygga relationer.

Start digital grupp

18 januari 2024

kl. 13.30-15.00

8 gånger för en kostnad av 5000 kr per person. Kursen ges under förutsättning att det blir minst tre (och max fyra) personer som deltar.