Anknytningspsykologerna 
Sverige AB 
Anknytningspsykologerna

Trygghetscirkeln för ett reflekterande föräldraskap

Circle of Security Parenting

COSP

Ett relationsbaserat föräldraskapsprogram som ges individuellt, i par eller i grupp med andra föräldrar på plats eller digitalt

Behandling

Trygghetscirkeln för ett reflekterande föräldraskap

COSP

Vid 8 tillfällen, 90 minuter per tillfälle, arbetar vi genom psykoedukation, förinspelat videomateriel och reflektion med att fördjupa förståelsen för hur vi kan hjälpa barn med sina känslomässiga behov för trygga relationer.

8 gånger för en kostnad av 5000 kr per person. Kursen ges under förutsättning att det blir minst tre (och digitalt max fyra) personer som deltar.