Anknytningspsykologerna 
Sverige AB
Anknytningspsykologerna

Trygghetscirkeln för ett reflekterande föräldraskap

Circle of Security Parenting

COSP

Ett relationsbaserat föräldraskapsprogram som ges individuellt, i par eller i grupp med andra föräldrar

Behandling

Trygghetscirkeln för ett reflekterande föräldraskap

COSP

Vid 8 tillfällen, 90 minuter per tillfälle, arbetar vi genom psykoedukation, förinspelat videomateriel och reflektion med att fördjupa förståelsen för hur vi kan hjälpa barn med sina känslomässiga behov för trygga relationer.